|  Zaloguj się
Tu jesteś   »   Forum   »   małopolskie   »   Powiat tarnowski   »   Radłów   »   Działania Burmistrza


Ważna informacja  
Uwaga. Ta witryna internetowa i forum dyskusyjne zostaną wkrótce zamknięte.


Bardzo prosimy o rozpoczęcie nowych dyskusji na dotychczasowe tematy na stronach swoich miejscowości w serwisie

https://www.istrefa.com.


istrefa.com nie wymaga rejestracji ani logowania,
podobnie jak vcity i alegmina

istrefa.com jest superszybka i bardzo dobrze wyświetla się
także na tabletach i smartfonachDziałania Burmistrza
Ostani post 23-02-2018 12:33:17 Obserwator. 5095 Odpowiedzi.
Do druku
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sortuj:
Strona 103 z 255 << < 101102103104105 > >>

Autor Wiadomości
PRAWDA
Posts:263067
PRAWDA

--
19-03-2013 10:46:16
 • Cytuj
 • Odpowiedz
*
ZAPROSZENIE
Na podstawie art. 20, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Przewodniczący Rady Miejskiej w Radłowie zwołuje XXVII sesję Rady Miejskiej w Radłowie na dzień 11 marca 2013 r. (poniedziałek) o godzinie 13:00 - sala narad Urzędu Miejskiego w Radłowie.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad
2. Odczytanie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 25.02.2013 r.
4. Zgłaszanie interpelacji radnych
5. Rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radłów,
b) zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.
c) wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy na 2014 r.
d) planu dofinansowania form doskonalenia nauczycieli na 2013 r.
e) ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone,
f) ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
g) ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym i u dziennego opiekuna prowadzonych przez Gminę Radłów, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszonych opłat,
h) określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania,
i) określenia jednostek budżetowych gromadzących na wydzielonym rachunku bankowym dochody, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania,
j) wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty,
k) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
l) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
ł) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów,
m) rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa wywołanego uchwałą Rady Miejskiej w Radłowie Nr XXI/193/12 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku o unieważnienie zebrania wiejskiego wsi Przybysławice z dnia 19.05.2012 r.
n) rozpatrzenia skargi mieszkańców Siedlca dot. odwołania sołtysa wsi Siedlec.
o) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Radłowa

7. Informacja z działalności Pana Burmistrza w okresie między sesjami
8. Odpowiedzi na interpelacje radnych
9. Wolne wnioski i zakończenie obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Radłowie.

ZAPROSZENIE


Na podstawie art. 20, ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Przewodniczący Rady Miejskiej W Radłowie zwołuje XXV sesję Rady Miejskiej na dzień 31 stycznia 2013r. (czwartek) o godzinie 12:00 - sala narad Urzędu Miejskiego w Radłowie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Odczytanie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 28 grudnia 2012 r.
4. Zgłaszanie interpelacji radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
b) zmiany uchwały budżetowej Gminy Radłów na 2013 rok,
c) udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Małopolskiego,
d) uchwalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego Burmistrza Radłowa,
e) dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów
prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Radłów,
f) uchwalenia Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Radłów,
g) likwidacji Placówki Wsparcia Dziennego w Radłowie,
h) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok,
i) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015,

6. Rozpatrzenia pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie dot. odwołania sołtysa wsi
Siedlec,
7. Rozpatrzenia pisma Wojewody Małopolskiego dot. odwołania sołtysa wsi Siedlec.
8. Rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

9. Informacja z działalności Pana Burmistrza w okresie między sesjami.
10. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
11. Wolne wnioski i zakończenie obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Radłowie.

ZAPROSZENIE

Na podstawie art. 20, ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Przewodniczący Rady Miejskiej w Radłowie zwołuje XXII sesję RADY MIEJSKIEJ na dzień 16 listopada 2012 r. /piątek/ o godzinie 9 – tej, sala narad Urzędu Miejskiego w Radłowie /pok. Nr 15/.


Proponowany porządek obrad:


5. Rozpatrzenie skargi Pana Stanisława Szwieca zam. Brzeźnica 3 dotyczącej
zawieszenia w czynnościach sołtysa wsi Brzeźnica,
6. Rozpatrzenie skargi mieszkańców wsi Siedlec dot. odwołania sołtysa wsi Siedlec,

7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radłów,
b) zmiany uchwały budżetowej Gminy Radłów na 2012 r.
c) udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miejskiej w Radłowie w postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
d) rozpatrzenia skargi Pana Franciszka Woźniaka na działalność Burmistrza Radłowa,

To jest tylko wycinek ale prawie na każdej sesji są skargi na Burmistrza i jego działalność. Taka jest prawda o Burmistrzu Radłowa że nie potrafi ludzi pozytywnie zmotywować tylko skłóca i szczuje jednych na drugich. Ten człowiek się nie nadaje na to stanowisko tylko przypadek i kłamstwa wyborcze sprawiły że powiezyliśmy mu tą funkcję. On sam nie zrezygnuje bo jest butny i pewny siebie ale wyborcy mu przypomną gdzie jego miejsce. Burmistrzu jesteś lokalnym celebrytą i możesz nim nadal pozostać ale Radłów nie potrzebuje celebryty tylko gospodarza.
do xxx
Posts:263067
do xxx

--
19-03-2013 15:53:45
 • Cytuj
 • Odpowiedz
*
Jak to dobrze ze jest taka osoba o tak dużym autorytecie która ma odwagę cenzurowac prawde. Burmistrz ma się za kim schować

"Co jeszcze wymyslisz?Podpowiadam
Ci,jeśli jestes niewinny,rzuc
kamieniem...Widac po twoich słowach,że
to Szatan Toba kieruje i nie pomagają
rekolekcje,wielki post,Tobie wszystko
żle...a ja jeśli widzę zło,to kieruje się do
żródła zła i wyjasniam sprawę osobiscie,a
nie kryję się pod róznymi
ksywkami...Działaj odważnie,zgrupuj ludzi
pokrzywdzonych i WALCZ..."
aaa
Posts:263067
aaa

--
19-03-2013 20:36:00
 • Cytuj
 • Odpowiedz
*
Polecam szkolenia finansowane z UE odbywają się na terenie Tarnowa

www.zaksieguj.inbit.pl http://www.zaksiegujprzyszlosc.inbit.pl/dokumenty/Regulamin%20rekrutacji%20ZSP.pdf
przegrane procesy
Posts:263067
przegrane procesy

--
20-03-2013 07:09:05
 • Cytuj
 • Odpowiedz
*
Kobiety górą!
lalala
Posts:263067
lalala

--
20-03-2013 08:01:42
 • Cytuj
 • Odpowiedz
*
Widzicie i tak wam Burmistrz pokazał ze zwycieży. Co z tego że wygrałyście procesy jak pracy nie macie hahaha.
lalala
Posts:263067
lalala

--
20-03-2013 08:19:48
 • Cytuj
 • Odpowiedz
*
Nikt Burmistrzowi nie podskoczy hahaha
PRAWDA
Posts:263067
PRAWDA

--
21-03-2013 08:33:03
 • Cytuj
 • Odpowiedz
*
ZAPROSZENIE

Na podstawie art. 20, ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Przewodniczący Rady Miejskiej w Radłowie zwołuje XXVIII sesję Rady Miejskiej w Radłowie na dzień 27 marca 2013 r. (środa) o godz. 13-tej - sala narad Urzędu Miejskiego w Radłowie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad
2. Odczytanie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVII sesji RM w Radłowie z dnia 11 marca 2013 r.
4. Zgłaszanie interpelacji radnych
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radłów,
b) zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.
c) likwidacji jednostki budżetowej pn. „Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych w Radłowie”,
d) zmiany uchwały dot. utworzenia zakładu budżetowego Gminy Radłów pn. „Zakład Eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody Niwka” i nadania Statutu,
e) uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radłów
f) nadania Sali Spotkań w Domu Kultury w Biskupicach Radłowskich im. Józefa Padły,
g) zamiany gruntów,
h) sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego,
i) wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie samochodu marki JELCZ 004 jednostce OSP w Zabawie.
j) rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa wywołanego uchwała RM w Radłowie Nr VI/37/11 z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Radłów,
k) rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa wywołanego protokołem oraz uchwała zebrania wiejskiego sołectwa Przybysławice Nr 3/2012 z dnia 19.05.2012 r.

7. Informacja z działalności Pana Burmistrza w okresie między sesjami
8. Odpowiedzi na interpelacje radnych
9. Wolne wnioski i zakończenie obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Radłowie.

I znowu NARUSZENIE PRAWA
z jakich pieniędzy gmina będzie płaciła za usuwanie tych naruszeń?
Powołacie kolejnego 3 radcę prawnego albo ustanowicie kolejne pełnomocnictwo do reprezentowania przed S.A.?
To jest NIEGOSPODARNOŚĆ. Panowie Radni powinniście zgłosić to do NIK-u.

Art. 303. KK § 1. Kto wyrządza szkodę majątkową osobie fizycznej, prawnej albo jednostce organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, przez nieprowadzenie dokumentacji działalności gospodarczej albo prowadzenie jej w sposób nierzetelny lub niezgodny z prawdą, w szczególności niszcząc, usuwając, ukrywając, przerabiając lub podrabiając dokumenty dotyczące tej działalności, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 wyrządza znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca przestępstwa określonego w § 1podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 4. Jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, ściganie przestępstwa określonego w § 1-3 następuje na wniosek pokrzywdzonego


POLECAM
Posts:263067
POLECAM

--
22-03-2013 17:39:02
 • Cytuj
 • Odpowiedz
*
To warto przeczytać i zobaczyć
http://tarnow.prawdemowiac.pl/radlow.html
Wrażenia
Posts:263067
Wrażenia

--
22-03-2013 23:52:04
 • Cytuj
 • Odpowiedz
*
Prawdę mówiąc p.Wróbel zastrzelił całą radę.Kapera i Armatys mieli tak głupie miny że aż miło. Pani która prowadziła posiedzenie rady chyba za bardzo nie wie o co chodzi. Pan Trytek jakiś taki oderwany od rzeczywistości, chyba jeszcze zabujany. Ogólnie rzecz biorąc p.Wróbel bije was na głowę. Armatys ma jakiś nerwowy grymas na twarzy gdy pada pytanie o protokol z kontroli CBA jakby byl w coś zamieszany. Czekamy na filmik z kolejnego posiedzienia tego śmiesznego gremium. Dobrze napisali radni jednomyślni bezkrytycznie bo najzwyczajniej w świecie nie ogarniaja po co są. Bezmyślnie prawie że z otwartymi ustami chloną rzeczywistość bez cienia zastanowienia i zrozumienia. Tylko Trytek wyskakuje z jakimiś błędami które ma urzednik za nich poprawiać nie odnosząc się do meritum. Bezmyslna, bazkrytyczna, mialka, bez polotu zbieranina która służy do podnoszenia kończyn.
Nowy
Posts:263067
Nowy

--
23-03-2013 05:37:47
 • Cytuj
 • Odpowiedz
*
Przyszli, schrupali paluszki, wzięli diety i poszli. Ta Rada to jakaś kpina.
Każdy mieszkaniec gminy powinien ten film obejrzeć i zobaczyć jakich nieudolnych, niemrawych i niewydarzonych mamy radnych. Psują tylko powietrze na posiedzeniach rady i przebudzeni podnoszą ręce do głosowania. To nie Rada ale Żenada
agencja
Posts:263067
agencja

--
23-03-2013 08:00:58
 • Cytuj
 • Odpowiedz
*
Dobrze ze paluszki były bo by usnęli. Ale Burmistrz ma dobrych radnych przy nich to mozna by przegłosować zamianę szkół na agencje towarzyskie pewnie by się nie zorientowali. Trytek na sesji powinien wiersze czytać moze by porwał ten tłum chrupaczy paluszkow.
Już dziś Wam dziękujemy
Posts:263067
Już dziś Wam dziękujemy

--
23-03-2013 12:17:26
 • Cytuj
 • Odpowiedz
*
To chamstwo i skandal śmiać się z problemów ludzi - to nie niewolnictwo Panowie i Panie Radni oraz Panie Burmistrzu. Ten film pokazał waszą arogancję i pogardę dla waszych wyborców.
Morducha
Posts:263067
Morducha

--
23-03-2013 13:14:19
 • Cytuj
 • Odpowiedz
*
Bo jesteście tępaki i się z was śmieją. Nikogo w zasadzie nie obchodzi co się dzieje w Gminie. Tylko wąską grupkę.
lewiatan
Posts:263067
lewiatan

--
24-03-2013 11:14:01
 • Cytuj
 • Odpowiedz
*
I znów kolejne naruszenie prawa na następnej sesji (W kwietniu 2013 r.)
Byly mieszkaniec gminy
Posts:263067
Byly mieszkaniec gminy

--
24-03-2013 13:41:46
 • Cytuj
 • Odpowiedz
*
Obejrzalem filmik z sesji rady(?).
To wszystko tak mialo wygladac!Obserwowalem wybory i obserwuje dalej dzialania urzednikow gminy...to jest tak jak bylo do przewidzenia PO wyborach.Wszyscy radni siedza cichutko,poniewaz zawsze ktos z rodziny mam msce pracy.A reszta choloty niech sie martwi!
To jest odzwierciedlenie wladzy w kraju.To jest to samo,tylko w pigulce!Wszedzie nawet malutkiej Brzeznicy jest to samo,wystarczy posluchac i popatrzec kto i jak....
CHICAGO
Posts:263067
CHICAGO

--
24-03-2013 23:12:19
 • Cytuj
 • Odpowiedz
*
This is bad Borough Council and Mayor and end with them!
BRUKARZ
Posts:263067
BRUKARZ

--
25-03-2013 07:42:00
 • Cytuj
 • Odpowiedz
*
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6QkOdjs-bZI
Protokołów pokontrolnych CBA nie ma, ale za to jest wybrukowane. Pytanie gdzie czy w Radłowie czy w Wojniczu?
Obywatel
Posts:263067
Obywatel

--
25-03-2013 08:10:21
 • Cytuj
 • Odpowiedz
*
Panie Armatys pokrętne tłumaczenie i to że pan jako jedyny zareagował na pytanie o kontroli CBA utwierdza nas w przekonaniu że jednak jest coś na rzeczy. Przysłowie mówi "Uderz w stół a nożyce się odezwą". W pana interesie jest pokazanie protokołów pokontrolnych. Pytanie o te protokoły będzie stawiane do znudzenia.
Z boku
Posts:263067
Z boku

--
25-03-2013 12:18:36
 • Cytuj
 • Odpowiedz
*
http://www.youtube.com/watch?v=6QkOdjs-bZI
Panie Kapera nie ma pan takiej mocy żeby odbierać komukolwiek głos. Z racji pełnionej przez pana funkcji nie stał się pan Bogiem w tej Gminie. Już jednego Bożka mamy. Niech pan zapamięta został pan wybrany przez mieszkańców ażeby ich reprezentować. Skoro jako radny nie reprezentujecie pan mieszkańców to mieszkańcy sami zaczynają się dopominać swoich praw. Panie Armatys niech pan jedzie sobie kpić z ludzi w Wojniczu. Śmiejecie się i kpicie z obywateli ? Obywatele też i was wyśmieją.
opo
Posts:263067
opo

--
25-03-2013 13:10:04
 • Cytuj
 • Odpowiedz
*
PO wprowadzeniu tej ustawy śmieciowej to bedą śmieci PO rowach i PO lasach wyrzucane

Strona 103 z 255 << < 101102103104105 > >>

Szybka odppwiedź
toggle
  Użytkownik:
Temat:
Treść:
Kod bezpieczeństwa:
Obrazek CAPTCHA
Wprowadź kod z powyższego obrazka do pola poniżej:
(wielkość liter MA ZNACZENIE !!!)

Wyślij
Poprzedni wątekPoprzedni wątek