|  Zaloguj się
Tu jesteś   »   Forum   »   warmińsko-mazurskie   »   Powiat braniewski   »   Pieniężno   »   Bezpłatne wsparcie w ramach Projektu


Skierniewice

www.foxy.pl

 

 
Bezpłatne wsparcie w ramach Projektu
Ostani post 09-01-2018 12:30:12 Biuro Projektu. 0 Odpowiedzi.
Do druku
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Sortuj:

Autor Wiadomości Informative
Biuro Projektu
Posts:263067
Biuro Projektu

--
1 09-01-2018 12:30:12
  • Cytuj
  • Odpowiedz
Firma Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie:
„Nie wykluczaj swoich szans – bądź aktywny!”
nr projektu RPWM.11.01.01-28-0033/17

Celem projektu jest wyższa aktywność społeczno-zawodowa oraz zwiększona zdolność do zatrudnienia 60 osób należących do grupy docelowej osiągnięta poprzez realizację kompleksowego wsparcia w okresie od 11.2017 r. do 07.2018 r.
Oferujemy bezpłatne wsparcie:
*Identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia społeczno-zawodowego, m.in. poprzez opracowanie ścieżki reintegracji oraz Indywidualnych Planów Działań,
*Warsztaty psychologiczne,
*Jobcoaching,
*Teambuilding – podnoszenie kompetencji społecznych,
*Certyfikowane szkolenia zawodowe,
*Staż zawodowy.

W skład grupy docelowej wchodzą osoby zagrożone ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, w wieku od 18 do 64 lat, zamieszkujące głównie na obszarach wiejskich, w gminach objętych wsparciem (wykaz gmin dostępny na stronie internetowej), w tym:
-kobiety,
-osoby długotrwale bezrobotne (w tym zakwalifikowane do III profilu pomocy),
-osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy,
-osoby bierne zawodowo,
-osoby z niepełnosprawnościami (W TYM: osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi).

Uczestnikom/czkom Projektu zapewniamy profesjonalną kadrę prowadzących, stypendia szkoleniowe i stażowe, certyfikowane szkolenia zawodowe, zwrot kosztów dojazdu, catering.

Szczegółowe informacje dostępne są na plakacie oraz na stronie internetowej http://mcdk.info.pl/projekty/nie-wykluczaj-swoich-szans-badz-aktywny/

Zapraszamy do udziału!


Szybka odppwiedź
toggle
  Użytkownik:
Temat:
Treść:
Kod bezpieczeństwa:
Obrazek CAPTCHA
Wprowadź kod z powyższego obrazka do pola poniżej:
(wielkość liter MA ZNACZENIE !!!)

Wyślij
Następny wątekNastępny wątek