|  Zaloguj się
Tu jesteś   »   Forum   »   warmińsko-mazurskie   »   Powiat elbląski   »   Milejewo   »   Szukasz szkoleń dostosowanych do Twoich predyspozycji ?


Skierniewice

www.foxy.pl

 

 
Szukasz szkoleń dostosowanych do Twoich predyspozycji ?
Ostani post 12-12-2017 15:32:56 Biuro Projektu. 0 Odpowiedzi.
Do druku
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Sortuj:

Autor Wiadomości
Biuro Projektu
Posts:263067
Biuro Projektu

--
1 12-12-2017 15:32:56
  • Cytuj
  • Odpowiedz

Firma Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o. o. zaprasza osoby pozostające bez pracy z województwa warmińsko-mazurskiego
do udziału w projekcie:
„Aktywność zawodowa kluczem do sukcesu!”
nr projektu: RPWM.10.02.00-28-0039/17
Celem projektu jest wyższa aktywność zawodowa oraz zwiększona zdolność do zatrudnienia u 72 osób należących do grupy docelowej osiągnięta przez realizację kompleksowego wsparcia: identyfikacji potrzeb oraz opracowania IPD, pośrednictwa pracy, warsztatów aktywnego poszukiwania pracy, szkoleń zawodowych i ICT oraz stażu zawodowego od 10.2017 r. do 06.2018 r. prowadzącą do podjęcia zatrudnienia (efektywność zatrudnieniowa).
Projekt skierowany jest do osób spełniających łącznie poniższe warunki:
- ukończony 30. rok życia,
- status osoby bezrobotnej (zarejestrowanej / niezarejestrowanej w Urzędzie Pracy) lub biernej zawodowo,
- zamieszkiwanie w woj. warmińsko-mazurskim, na terenie subregionu elbląskiego, na obszarze wiejskim (powiaty: braniewski, działdowski, elbląski, iławski, nowomiejski, ostródzki; m. Elbląg) w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Dodatkowo, osoby te muszą kwalifikować się co najmniej do jednej z poniższych grup:
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby powyżej 50 r.ż.,
- kobiety,
- osoby o niskich kwalifikacjach.
W ramach projektu oferujemy bezpłatne wsparcie:
1. Identyfikacja potrzeb oraz opracowanie / aktualizacja IPD.
2. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.
3. Szkolenia zawodowe i szkolenia ICT, zakończone egzaminami certyfikującymi.
4. Staż zawodowy.
5. Pośrednictwo pracy.
Zapewniamy:
 profesjonalną kadrę trenerską, wsparcie doradców zawodowych i pośredników pracy,
 materiały szkoleniowe,
 certyfikowane szkolenia zawodowe,
 stypendia szkoleniowe i stażowe,
 zwrot kosztów dojazdu,
 catering.
Okres realizacji: 01.10.2017 r. – 30.06.2018 r.
Wartość projektu: 899 732,40 PLN
Kwota dofinansowania ze środków europejskich: 764 823,54 PLN

KONTAKT:
strona internetowa: www.mcdk.info.pl/projekty/aktywnosc-zawodowa-kluczem-do-sukcesu
e-mail: aktywnosc.zawodowa@mcdk.info.pl
tel. 506-281-117


Szybka odppwiedź
toggle
  Użytkownik:
Temat:
Treść:
Kod bezpieczeństwa:
Obrazek CAPTCHA
Wprowadź kod z powyższego obrazka do pola poniżej:
(wielkość liter MA ZNACZENIE !!!)

Wyślij